B737RHO MENU

X

x

x

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan R.R. Hoep. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijning vorm, zoals teksten, afbeeldingen of software mag niet worden ge- wijzigd, gereproduceerd, getran- sporteerd of gedistribueerd zon-der vooraf verkregen schriftelijke toestemming van R.R. Hoep.

x

Aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt R.R. Hoep geen aansprakelijkheid voor de inhoud, alsmede de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de sites waarnaar wordt ver- wezen zijn uitsluitend de be- treffende bedrijven aansprakelijk.

WINDOW Script

RHO-Design Studio

x
x
Last Update : okt 2018

X

B737RHO – PROGRAMMING WINDOWS SCRIPT

x

Windows Script’s worden met Visual Basic gemaakt

x

WIN RHO737

x

LET OP

Deze Pagina is nog volop in ontwikkeling.
x

x


WINDOWS SCRIPT BESCHRIJVING

ZULU TIME

3 October 2023

LAST UPDATE

x
x

WIN 0003 – Change FSX.CFG
WIN 0003 – Inhoud Script

x

WINDOWS SCRIPT INDEX
x

WIN 0001 – Voorwoord

WIN 0002 – Change FSX.CFG
WIN 0002 – Traffic

WIN 0003 – Change FSX.CFG
WIN 0003 – Inhoud Script

WIN 0004 – Change Scenery.CFG
WIN 0004 – By Area

WIN 0001

x

VOORWOORD

x

UNDER CONSTRUCTION

x

x

WIN 0002

x

x

Change FSX.CFG – Traffic

x

Dit SCRIPT gebruik ik om mijn “TRAFFIC Instelling” te regelen in FSX.CFG.

Ik laat hier zien dat ik uit 4 verschillende “TRAFFIC Instellingen” kan kiezen, waarmee ik het TRAFFIC percentage binnen de FSX.CFG te regelen, alvorens ik de FSX opstart.

Hieronder ziet u hoe die Scripts Buttons er uitzien.
x

WIN RHO737

x

LETOP !!!

VOORDAT U HIERMEE VERDER GAAT DIENT U EERST EEN KOPIE TE MAKEN VAN DE ORIGINELE FSX.CFG

X

x
Ik heb van te voren een 4-tal FSX.CFG’s gemaakt, elk met een andere TRAFFIC Instelling. Dit heb ik gedaan door de originele FSX.CFG 4x te kopieeren naar een aparte MAP
, die ik in de FSX Config MAP heb aangemaakt. Dit om schade aan je FSC.CFG te voorkomen. Ik heb de MAP de volgende naam gegeven.

_RHO_FSX_CFG_Component

x

De Files die ik in die MAP heb gezet voor de TRAFFIC Instellingen zijn genaamd :

FSXCFG_Online.CFG
FSXCFG_Standard.CFG
FSXCFG_Traffic25.CFG
FSXCFG_Traffic50.CFG

Suggestie : Je zou zelf nog een FSXCFG_TrafficHigh.CFG kunnen maken.

x

x

BELANGRIJK !!!

Iedere keer dat er iets gewijzigd wordt in de originele FSX.CFG dan zult u die wijzigingen ook weer in de andere 4 files moeten aanpassen.

Ik ga later een Script maken die enkel een beplaade regel in de originele FSX.CFG  wijzigt. Als dit zover is kom ik daar op terug.

x

FSXCFG_Online Instelling : 

[TrafficManager]
AirlineDensity=0
GADensity=0
FreewayDensity=30
ShipsAndFerriesDensity=10
LeisureBoatsDensity=10
IFROnly=0
AIRPORT_SCENERY_DENSITY=2

x

FSXCFG_Standard Instelling : 

[TrafficManager]
AirlineDensity=35
GADensity=35
FreewayDensity=30
ShipsAndFerriesDensity=10
LeisureBoatsDensity=10
IFROnly=0
AIRPORT_SCENERY_DENSITY=2

x

FSXCFG_Traffic25 Instelling : 

[TrafficManager]
AirlineDensity=25
GADensity=25
FreewayDensity=25
ShipsAndFerriesDensity=10
LeisureBoatsDensity=10
IFROnly=0
AIRPORT_SCENERY_DENSITY=1

x

FSXCFG_Traffic50 Instelling : 

[TrafficManager]
AirlineDensity=50
GADensity=50
FreewayDensity=50
ShipsAndFerriesDensity=10
LeisureBoatsDensity=10
IFROnly=0
AIRPORT_SCENERY_DENSITY=1

x

Het SCRIPT zelf staat in mijn MAP GAMES_SCRIPT

U dient van dit Script een “Snelkoppeling” te maken naar b.v. uw BureauBlad. Daarna hernoemt u de Snelkoppeling b.v. “FSXCFG CHANGE Standard” . Vervolgens openen we de EIGENSCHAPPEN van deze Snelkoppeling. [ Rechter Muis-Toets ]

In deze Eigenschappen plaatst u de PARAMETERS die nodig zijn voor dit Script.
In FSXCFG_CHANGE>VSB hebben we de “Eigenaar Naam” van uw PC nodig en de naam van het CFG Script dat u wilt gebruiken, b.v. “Standard”

Dat is bij mij
Parameter 1 : RENE
Parameter 2 : Standard

Zie voorbeeld rechts om te zien hoe dat er dan uitziet.

x
U herhaalt dit nog 3 keer en u past dan de File Naam en de Eigenschappen aan in

RENE Online
RENE Traffic25
RENE Traffic50

Hierdoor wordt dan de aangeroepen File over de bestaande FSX.CFG gekopieerd.

x

WIN RHO737

x

WIN 0003

x

x

Change FSX.CFG – Inhoud Script

x

SCRIPT : FSXCFG_CHANGE.VSB

x

‘ —————————————————————————————-
‘(C) Copyright 2015 RHO-SYSTEMS Unauthorized duplication prohibited
‘ —————————————————————————————-
‘ Author : R.R. Hoep
‘ Program : FSXCFG_CHANGE.VBS
‘ Version : 2015.01
‘ Language : WSCRIPT Windows XP
‘ Design : 01-06-2015
‘ Source : 01-06-2015 19:51
‘ Update : 01-06-2015 19:51 – RHO
‘ Topic : VBSCRIPT # Kopieert FSXCFG_xxx.cfg naar FSX.cfg
‘ User : RHO-SYSTEMS
‘ —————————————————————————-
‘ Note : Kopieert FSXCFG_xxx.cfg naar FSX.cfg
‘ Last update : 01-06-2015 Installatie
‘ —————————————————————————-

‘ ———–
‘ SETTINGS
‘ ———–
Set FSys = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set Wshell = Wscript.CreateObject(“Wscript.Shell”)
Set Args = Wscript.Arguments

For Teller = 0 to Args.Count -1
Next
Parameter1 = Args(0)
Parameter2 = Args(1)
‘ ———–
‘ VARIABELEN
‘ ———–
Copyright = “(C) Copyright 2013 RHO-SYSTEMS Unauthorized duplication prohibited “
Gebruiker = Parameter1
Onderwerp = Parameter2

Bron = “C:USERS” & Gebruiker & “AppDataRoamingMicrosoftFSX_RHO_FSX_CFG_Component”
Doel = “C:USERS” & Gebruiker & “AppDataRoamingMicrosoftFSX”

NaamProgramma = Wscript.ScriptName
NaamGebruiker = “Flight Simulator X”
NaamBestandBron = Bron & “FSXCFG_” & Parameter2 & “.cfg”
NaamBestandDoel = Doel & “FSX.cfg”
‘ ———–
‘ START
‘ ———–
Msg = “Author : R.R. Hoep” & vbCrLf
Msg = Msg & “Filename : ” & NaamProgramma & vbCrLf
Msg = Msg & “Used by : ” & NaamGebruiker & vbCrLf & vbCrLf
Msg = Msg & ” ONLY FOR RHO-SYSTEM MEMBERS” & vbCrLf & vbCrLf
Msg = Msg & “Topic” & vbCrLf & vbCrLf
If FSys.FileExists (NaamBestandBron) Then
FSys.CopyFile NaamBestandBron , NaamBestandDoel , True

Msg = Msg & “* FSXCFG_” & Parameter2 & “.cfg” & vbCrLf
Msg = Msg & “- is succesfully installed in FSX_TST.cfg” & vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf
Else
Msg = Msg & “* Unable to proceed.” & vbCrLf
Msg = Msg & “- Cannot find FSXCFG_” & Parameter2 & “.cfg file.” & vbCrLf
Msg = Msg & “- Check your CONFIGURATION first.” & vbCrLf & vbCrLf
Msg = Msg & “* Program aborted !!!” & vbCrLf
End If

Wshell.Popup Msg, 30, “RHO WScript # ” & Copyright, 0+64

‘ ———–
‘ EINDE
‘ ———–
WScript.Quit

x

WIN RHO737