LOGO NED FSClub All Pages

x

x
Last Update : jan 2023

x

HEADER FSClub

x

x

FSCLUB INFORMATIE – SEIZOEN  2022 – 2023

x

Onze clubavond is normaal elke laatste donderdag van de maand en 2x een hele zaterdag. Wij zijn dan open van 19:00 uur tot 22:00 uur en zaterdags van 10:00 tot 16:00 uur. Onze lokatie is te Haskerdijken.

Onder het item HOME – KALENDER vindt u de avond indeling van onze FSClub Avonden.

X
x

X

x

OPMERKING

Wij zitten momenteel in de sporthal ivm de Covid-19 maatregelen die wij hebben getroffen.

x

x

ZULU TIME

27 January 2023

Indeling 2022-2023 Club Ruimte Zaal HASKERDIJKEN ————————————————— Maximale opstelling : 21 tafels en 34 plaatsen

INFORMATIE PlatteGrond Deelhus 3 NEW

X

Indeling 2022-2023 Club Ruimte Zaal HASKERDIJKEN ————————————————— Maximale opstelling : 11 tafels en 15 plaatsen

IMG INFORMATIE Platte Grond Deelhus 3A NEW

X

x
Lokatie FSClub Friesland

IMG INFORMATIE ClubHuis 440x270

Dorpshuis “it Deelshûs” Tolvepaed 2 Haskerdijken

Opmerking : Onderaan de kaart vindt u de mogelijkheid om de kaart  Beeld-vullend  weer te geven.